Hàng loạt dự án nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu được phê duyệt

Hàng loạt dự án nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu được phê duyệt

MÔI TRƯỜNG – Phúc Khang – 18:31 20/05/2021
(TN&MT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký hàng loạt Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Quyết định phê duyệt đầu tư dự án nông nghiệp gần 127 tỷ đồng. Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông làm cơ quan chủ quản, thực hiện tại các huyện Cư Jút; Đắk Mil, Krông Nô.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng đã ký Quyết định 739/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu trị giá 118,59 tỷ đồng.

Dự án này do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản tại các huyện Ea Kar, Krông Pắk, Cư M’Gar, Ea H’leo.

Còn tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 143,151 tỷ đồng. Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm cơ quan chủ quan, thực hiện tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Ảnh minh họa

Cả 3 dự án đều nhằm mục tiêu trao quyền cho nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương trên địa bàn các tỉnh, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, để quản lý rủi ro khí hậu ngày càng tăng trong sản xuất nông nghiệp thông qua đảm bảo nguồn nước, áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chống chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường; Thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn.

Đồng thời, thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, có sự điều phối giữa các bên liên quan thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu.

Mỗi dự án gồm 02 hợp phần như: Tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu; Tăng cường khả năng chống chịu cho sinh kế của nộng hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận thổng HKAP Hậu, tài chính và thị trường.

Các dự án trên đều sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến tháng 6/2026.

Support Online(24/7) 0982799992